Primjena odredbi Hrvatske energetske regulatorne agencije

(07.01.2015.)

    Sukladno članku 60. Mrežnih pravila plinskog distributivnog sustava donesenih 23. prosinca 2014. (NN 155/14) na sjednici upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), primjenjuje se faktor korekcije obujma plina prema temperaturi Kt=Tst/Tr, gdje je:

Tst - temperatura plina pri standardnom stanju
Tr - temperatura plina pri radnom stanju


Obavijest o skupljanju papira

(07.01.2015.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 8. i 9. siječnja nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(05.01.2015.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da zbog nadolazećeg blagdana Tri kralja, 6. siječnja 2015, neće raditi u utorak, već će se sav otpad odvoziti u srijedu, 7. siječnja 2015., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(23.12.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećeg blagdana Božića, 25. i 26. prosinca, neće raditi u četvrtak i petak, već će se sav otpad odvoziti u subotu, 27. prosinca 2014., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o skupljanju papira

(03.12.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 4. i 5. prosinca nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o skupljanju papira

(05.11.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 6. i 7. studenog nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest otklonjenom tehničkim problemima na telefonskim linijama

(04.11.2014.)

    Obavještavamo građane da su telefonske linije opet u funkciji.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o tehničkim problemima na telefonskim linijama

(04.11.2014.)

    Obavještavamo građane da su telefonske linije zbog tehničkih poteškoća kod davatelja usluga nedostupne, te molimo građane da nas u slučaju hitnosti kontaktiraju na mobitele:

Centrala: 091/1331-055
Zahvaljujemo na razumijevanju.


Akcija skupljanja glomaznog otpada!

(15.10.2014.)

    Poštovani korisnici komunalnih usluga od 20. listopada prema slijedećem rasporedu će se skupljati i odvoziti glomazni otpad. Molimo Vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na Vaš kolni ulaz u privatnom posjedu. U višestambenim blokovima (zgradama) biti će postavljeni posebno označeni kontejneri za krupni otpad (u blizini eko-otoka ili postojećih kontejnera za komunalni otpad). Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je odlaganje krupnog otpada na javnu površinu pa Vas molimo da poštujete navedene upute. U krupni otpad ne spada građevinski otpad i EE otpad.
Prijavu otpada, molimo Vas, obavezno prijaviti na tel.: 440-778.

Raspored odvoza glomaznog otpada:
20. listopada 2014. – Općina Dežanovac i Končanica
21. listopada 2014. – Općina Đulovac i Sirač
22. listopada 2014. – prvi dio Grada Daruvara (zapadno od pruge, sjeverno od Zrinske ulice te Mlinovi, Vinogradski dol, Toplički dol, Strma i Podborje, Donji Daruvar, Lipovac, Lipovac Majur, Gornji Daruvar)
23. listopada 2014. – drugi dio Grada Daruvara (istočno od pruge, južno od Zrinske ulice, Doljani, Vrbovac, Markovac)

Besplatni odvoz električnog i elektroničkog otpada možete naručiti na telefon 0800 444 110 – Flora VTC


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(06.10.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećeg državnog blagdana Dana neovisnosti, 8. listopada, neće raditi u srijedu, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u četvrtak 9. listopada 2014., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Odluka o financiranju iz fondova Europske unije

(01.10.2014.)

    Ministarstvo poljoprivrede je dana 25. ožujka 2014. godine uputilo, između ostalih, Javnom isporučitelju vodnih usluga Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ograničen Poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.11. za projekte pripreme zalihe vodno-komunalnih projekata iz područja gospodarenja vodama na području Republike Hrvatske.

    Javni isporučitelj vodnih usluga Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. dostavio je Prijedlog projekta „Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracija Daruvar“. Izjavu o partnerstvu potpisao je Grad Daruvar.

    Svrha projekta je izraditi cjelovitu dokumentaciju potrebnu za prijavu infrastukturnog projekta uspostave modernog vodoopskrbnog sustava, sustava odvodnje i pročišćavanje voda u aglomeraciji Daruvar za sufinanciranje od strane EU fondova.

Arhiva obavijesti....

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

upravna zgrada image

Osnovni podaci

Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar

Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
MB: 3099474
MBS: 010038177
OIB: 51300447787
Šifra djelatnosti: 3600
Žiro-računi:
  2402006-1100025195
  2340009-1100019587
  2360000-1102095157

Projekti u tijeku