Primjena odredbi Hrvatske energetske regulatorne agencije

(07.01.2015.)

    Sukladno članku 60. Mrežnih pravila plinskog distributivnog sustava donesenih 23. prosinca 2014. (NN 155/14) na sjednici upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), primjenjuje se faktor korekcije obujma plina prema temperaturi Kt=Tst/Tr, gdje je:

Tst - temperatura plina pri standardnom stanju
Tr - temperatura plina pri radnom stanju


Obavijest o skupljanju papira

(07.01.2015.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 8. i 9. siječnja nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(05.01.2015.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da zbog nadolazećeg blagdana Tri kralja, 6. siječnja 2015, neće raditi u utorak, već će se sav otpad odvoziti u srijedu, 7. siječnja 2015., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(23.12.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećeg blagdana Božića, 25. i 26. prosinca, neće raditi u četvrtak i petak, već će se sav otpad odvoziti u subotu, 27. prosinca 2014., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o skupljanju papira

(03.12.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 4. i 5. prosinca nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o skupljanju papira

(05.11.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 6. i 7. studenog nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest otklonjenom tehničkim problemima na telefonskim linijama

(04.11.2014.)

    Obavještavamo građane da su telefonske linije opet u funkciji.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o tehničkim problemima na telefonskim linijama

(04.11.2014.)

    Obavještavamo građane da su telefonske linije zbog tehničkih poteškoća kod davatelja usluga nedostupne, te molimo građane da nas u slučaju hitnosti kontaktiraju na mobitele:

Centrala: 091/1331-055
Zahvaljujemo na razumijevanju.


Akcija skupljanja glomaznog otpada!

(15.10.2014.)

    Poštovani korisnici komunalnih usluga od 20. listopada prema slijedećem rasporedu će se skupljati i odvoziti glomazni otpad. Molimo Vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na Vaš kolni ulaz u privatnom posjedu. U višestambenim blokovima (zgradama) biti će postavljeni posebno označeni kontejneri za krupni otpad (u blizini eko-otoka ili postojećih kontejnera za komunalni otpad). Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je odlaganje krupnog otpada na javnu površinu pa Vas molimo da poštujete navedene upute. U krupni otpad ne spada građevinski otpad i EE otpad.
Prijavu otpada, molimo Vas, obavezno prijaviti na tel.: 440-778.

Raspored odvoza glomaznog otpada:
20. listopada 2014. – Općina Dežanovac i Končanica
21. listopada 2014. – Općina Đulovac i Sirač
22. listopada 2014. – prvi dio Grada Daruvara (zapadno od pruge, sjeverno od Zrinske ulice te Mlinovi, Vinogradski dol, Toplički dol, Strma i Podborje, Donji Daruvar, Lipovac, Lipovac Majur, Gornji Daruvar)
23. listopada 2014. – drugi dio Grada Daruvara (istočno od pruge, južno od Zrinske ulice, Doljani, Vrbovac, Markovac)

Besplatni odvoz električnog i elektroničkog otpada možete naručiti na telefon 0800 444 110 – Flora VTC


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(06.10.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećeg državnog blagdana Dana neovisnosti, 8. listopada, neće raditi u srijedu, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u četvrtak 9. listopada 2014., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Odluka o financiranju iz fondova Europske unije

(01.10.2014.)

    Ministarstvo poljoprivrede je dana 25. ožujka 2014. godine uputilo, između ostalih, Javnom isporučitelju vodnih usluga Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ograničen Poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.11. za projekte pripreme zalihe vodno-komunalnih projekata iz područja gospodarenja vodama na području Republike Hrvatske.

    Javni isporučitelj vodnih usluga Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. dostavio je Prijedlog projekta „Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracija Daruvar“. Izjavu o partnerstvu potpisao je Grad Daruvar.

    Svrha projekta je izraditi cjelovitu dokumentaciju potrebnu za prijavu infrastukturnog projekta uspostave modernog vodoopskrbnog sustava, sustava odvodnje i pročišćavanje voda u aglomeraciji Daruvar za sufinanciranje od strane EU fondova.
Obavijest o skupljanju papira

(01.10.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 2. i 3. listopada nastavlja sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o skupljanju papira

(04.09.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da danas i sutra, 4. i 5. rujna nastavljamo sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom i iznesete ispred svojih domova.


Odluka o odabiru u predmetu javne nabave

(Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
(02.09.2014.)

    Na temelju članka 96. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i Zapisnika o ocjeni i analizi ponuda od 05.06.2014. godine kojeg je sastavila i izradila komisija imenovana internom odlukom odgovorne osobe naručitelja donosi odluku o odabiru u predmetu: usluga izrade idejnih i glavnih projekata građevina dijela EU projekta prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Daruvar.Obavijest o tehničkim problemima na telefonskim linijama

(01.09.2014.)

    Obavještavamo građane da su telefonske linije zbog tehničkih poteškoća kod davatelja usluga nedostupne, te molimo građane da nas u slučaju hitnosti kontaktiraju na mobitele:

Centrala: 091/1331-055
Zahvaljujemo na razumijevanju.


Postupci javne nabave:

(18.08.2014.)

    Odluka o odabiru u postupku javne nabave za:

    - Izgradnja kanalizacijskog sustava (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Dežanovac i Ivanovo Polje),
        procijenjena vrijednost: 15.000.000,00 kn.Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(14.08.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i dijela općine Sirač da zbog nadolazećeg državnog blagdana Dana Velike Gospe, 15. kolovoza, neće raditi u petak, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u subotu 16. kolovoza 2014. tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 6:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Obavijest o skupljanju papira

(06.08.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava da u četvrtak i petak, 7. i 8. kolovoza nastavljamo sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom i iznesete ispred svojih domova.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(04.08.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da zbog nadolazećeg državnog blagdana Dana domovinske zahvalnosti, 5. kolovoza, neće raditi u utorak, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u srijedu 6. kolovoza 2014. tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 6:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Postupci javne nabave koji su u tijeku:

(21.07.2014.)

    1. Aglomeracija Daruvar (usluga izrade idejnih i glavnih projekata), procijenjena vrijednost: 3.000.000,00 kn.

    2. Izgradnja kanalizacijskog sustava (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Dežanovac i Ivanovo Polje),
        procijenjena vrijednost: 15.000.000,00 kn.

Odluka o odabiru bit će objavljena nakon provedenog postupka javne nabave.

Provedeni postupci bagatelne nabave (temeljem članka 18., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi NN 90/11, 83/13 i 143/13):

(21.07.2014.)

    1. Poslovi na osiguranju dodatnih količina podzemne vode za javnu vodoopskrbu, usluge geofizičkih istraživanja,
       procijenjena vrijednost: 100.000,00 kn. Odabran izvršitelj: RGN fakultet, Zagreb.
       Cijena ponude bez PDV-a: 37.900,00 kn.

    2. Poslovi na osiguranju dodatnih količina podzemne vode za javnu vodoopskrbu, radovi.
       Procijenjena vrijednost: 400.00,00 kn. odabrani izvođač: Fil.B.IS. projekt d.o.o., Zagreb.
       Cijena ponude bez PDV-a: 275.920,00 kn


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog ljetnih temperatura

(18.07.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada da zbog ljetnih temperatura od ponedjeljka, 21.srpnja, kreću sa skupljanjem otpada ujutro od 6 sati.

Stoga Vas molimo da svoje posude iznesete do tog vremena.

Hvala na razumijevanju.

Osnovano povjerenstvo za reklamacije potrošača

(03.07.2014.)

    Na temelju članka 53. Društvenog ugovora Darkom d.o.o. Daruvar i članka 25. Zakona o potrošačima (NN 79/07., 125/07., 75/09., 79/09., 89/09., 133/09., 78/12., 56/13 i 41/14), Direktor Društva donosi "Odluku o osnivanju povjerenstva za reklamacije potrošača".Obavijest o skupljanju papira

(02.07.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene građane da u četvrtak i petak, 3. i 4. srpnja nastavljamo sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom i kutije iznesete ispred svojih domova. Zahvaljujemo se na prošlomjesečnoj akciji kad smo skupili 5.5 tona papira i kartona te Vas pozivamo da i dalje sudjelujete u ovoj akciji.Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(23.06.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Sirač da zbog nadolazećeg državnog blagdana Dana državnosti 25. lipnja, neće raditi u srijedu, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u četvrtak 26. lipnja 2014. tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpad.Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(17.06.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećeg državnog blagdana Tijelova 19. lipnja, neće raditi u četvrtak, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u petak 20. lipnja 2014. tijekom cijelog dana.Obavijest o skupljanju papira

(03.06.2014.)

    Darkom obavještava cijenjene građane da u četvrtak i petak, 5. i 6. lipnja nastavljamo sa skupljanjem otpadnog papira prema rasporedu te Vas molimo da vreće sa papirom i kutije iznesete ispred svojih domova.
Zahvaljujemo se na prošlomjesečnoj akciji kad smo skupili čak 7.5 tona papira i kartona te Vas pozivamo da i dalje sudjelujete.Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

    Sukladno čI.10.st.3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014.) korisnici naših usluga omogućeno je
PODNOŠENJE PISANIH PRIGOVORA POTROŠAČA

    - PISANIM PUTEM NA URUDŽBENI ZAPISNIK U SJEDIŠTU TVRTKE- Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar
    - PUTEM POŠTE NA ADRESU: Darkom d.o.o., Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar
    - NA FAX: 043 331-357
NA VAŠE PISANE PRIGOVORE ODGOVORITI ĆEMO PISMENIM PUTEM U ROKU 15 DANA OD DANA ZAPRIMLJENOG PRIGOVORA.


Obavijest o skupljanju papira

(07.05.2014.)

    Obavještavamo građane da i dalje nastavljamo sa skupljanjem otpadnog papira te da u četvrtak i petak (8. I 9. Svibnja) iznesu svoje vreće s papirom prema rasporedu za odvoz. Zahvaljujemo na suradnji.Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(30.04.2014.)

    "Darkom" d.o.o. Daruvar obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Dežanovac da zbog nadolazećeg državnog blagdana Praznika rada 1. Svibnja, neće raditi u četvrtak, već će se otpad odvoziti dan kasnije, u petak 2. svibnja 2014. tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(18.04.2014.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara da zbog nadolazećeg državnog blagdana Uskrsnog ponedjeljka, nećemo raditi u ponedjeljak 21. travnja 2014., već će se otpad odvoziti dan kasnije, u utorak 22. travnja 2014., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Poštovane sugrađanke i sugrađani

(02.04.2014.)

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom o obvezi odvajanja korisnog otpada, u suradnji s tvrtkom Tekstil vlakno d.o.o. iz Splita, postavili smo 5 kontejnera za odlaganje stare odjeće i obuće. Naravno, ukoliko je odjeća i obuća nosiva razmislite o darivanju iste Caritasu ili Crvenom križu.

image
Kontejneri za odjeću i obuću se nalaze na lokacijama (uz eko-otoke):
    1. Trg kralja Tomislava (iza gradske uprave)
    2. Trg Franje Tuđmana (kod prostorija umirovljenika)
    3. Trg Petra Krešimira (iza Bipe i tiskare)
    4. Zrinska ulica
    5. Mažuranićeva ulica (Sajmište – parking za teretna vozila)

Obavijest - poslovnim partnerima

(25.03.2014.)

Ovim putem obavještavamo sve naše sugrađane i poslovne partnere, da je tvrtka DARKOM d.o.o., Daruvar, sukladno odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) odvojila djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje od drugih komunalnih djelatnosti osnivanjem posebnog trgovačkog društva DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.


Obavijest - nastavak pilot projekta

(05.03.2014.)

Obavještavamo Vas da i dalje nastavljamo s pilot projektom prikupljanja papira u suradnji sa "Sirovinom" iz Bjelovara te Vas molimo da 6. i 7. ožujka iznesete svoje vreće s papirom.

Hvala na razumijevanju.


Obavijest - pilot projekt

(05.02.2014.)

Obavještavamo Vas da i dalje nastavljamo s pilot projektom prikupljanja papira u suradnji sa "Sirovinom" iz Bjelovara te Vas molimo da 6. i 7. veljače iznesete svoje vreće s papirom.

Hvala na razumijevanju.


Obavijest - izmjena Zakona o PDV-u

(16.01.2014.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u koji je objavljen u Narodnim novinama br. 148/13., između ostalih izmjena propisuje i povećanje stope PDV-a s 10% na 13%.

Početkom primjene nove stope PDV-a, tj. od 1. Siječnja 2014., porezni su obveznici na isporuke dobara i usluga koje su se prije izmjena oporezivale stopom 10%, nakon izmjena dužni obračunavati i plaćati PDV po stopi 13%, te su dužni račune za isporuke dobara i usluga kao i porezne evidencije uskladiti s navedenim izmjenama.

Fiksni i varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga povećan je sukladno kategoriji obveznika odnosno korisnika vodnih usluga (prikazano u prilogu).Obavijest o podjeli i preuzimanju društva kapitala
(odvajanje s preuzimanjem)

(07.01.2014.)

Objava ugovora o podjeli i preuzimanju društava kapitala (odvajanje s preuzimanjem)Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(02.01.2014.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Končanica da zbog nadolazećeg državnog blagdana Tri kralja, nećemo raditi u ponedjeljak 6. siječnja 2014., već će se otpad odvoziti dan kasnije, u utorak 7. siječnja 2014., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(30.12.2013.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Đulovac da zbog nadolazećeg državnog blagdana Nove godine, nećemo raditi u srijedu 1. siječnja 2014., već će se otpad odvoziti u četvrtak 2. siječnja 2014., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada zbog nadolazećeg blagdana

(23.12.2013.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara i općine Sirač da zbog nadolazećeg državnog blagdana Božića, neće raditi u srijedu 25. prosinca 2013., već će se otpad odvoziti u petak 27. prosinca 2013., tijekom cijelog dana kao i papir u Općini Sirač koji će se skupljati u petak 27. prosinca 2013. godine.

Također, zbog državnog blagdana Sv. Stjepana, 26. prosinca 2013. nećemo raditi, već će se otpad na području Grada Daruvara i Općine Dežanovac skupljati u subotu 28. prosinca 2013. tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.


Obavijest o odvozu komunalnog otpada i odlaganju lampiona na groblju

(31.10.2013.)

    Obavještavamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području grada Daruvara da zbog nadolazećeg državnog blagdana Svih Svetih, Darkom d.o.o. neće raditi u petak 1. studenog 2013., već će se otpad odvoziti u ponedjeljak 4. studenog 2013., tijekom cijelog dana.

Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te da iznesu posude za otpad do 7:00 ujutro na dan skupljanja otpada.

Također, molimo poštovane posjetitelje naših gradskih groblja da lampione, plastične i staklene, bacaju u za to označene posude žute boje.


Obavijest o promjeni metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina

(28.10.2013.)

    Poštovani korisnici,
obavještavamo Vas o promjenu zakonske regulative u sustavu određivanja visine tarifnih stavki za distribuciju plina.

Hrvatska regulatorna agencija (HERA) je objavom u narodnim novinama br. 104/13 utvrdila metodologiju utvrđivanja visine tarifnih stavki za distribuciju plina. Dostavom traženih podataka iz spomenute metodologije HERA će donijeti odluku o visini tarifnih stavki. Ono što je Važno ovdje napomenuti da u novom tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina nema više podjele na tarifne grupe domaćinstvo odnosno gospodarstvo, već će se visina tarifne stavke za distribuciju plina odrediti na osnovu potrošnje prirodnog plina u protekloj godini. Bez obzira dali se radi o domaćinstvu ili gospodarstvu.

U spomenutim Narodnim novinama obratite pažnju na članak 24 i 25.

Spomenuti tarifni sustav stupa na snagu s 01.01.2014 godine.


Arhiva obavijesti....

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

upravna zgrada image

Osnovni podaci

Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar

Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
MB: 3099474
MBS: 010038177
OIB: 51300447787
Šifra djelatnosti: 3600
Žiro-računi:
  2402006-1100025195
  2340009-1100019587
  2360000-1102095157

Projekti u tijeku