Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada za 22. lipnja 2023.g.

Darkom d.o.o. obavještava korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada da zbog nadolazećeg praznika, dana 22. lipnja 2023.g. (četvrtak), neće raditi.

Miješani komunalni otpad (zeleni spremnici) s područja Grada Daruvara te općine Đulovac će se sakupljati u petak, 23. lipnja 2023.g.

Također, u petak 23. lipnja 2023.g. će se na području Grada Daruvara sakupljati i biootpad (smeđi spremnici) u ulicama koje su prema redovnom rasporedu četvrtkom.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.

Podjela kompostera

Darkom d.o.o. nastavlja s podjelom kompostera za kućno kompostiranje koje je osigurao Grad Daruvar u okviru Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme (JO ZO 2/2021) raspisanom od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve u svrhu smanjenja količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištu otpada Cerik te povećanja stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Zainteresirani građani mogu se javiti u Reciklažno dvorište (Josipa Kozarca 23) u uredovno radno vrijeme (PON-PET 09:00h-16:00h ili SUB 09:00-13:00h) te preuzeti svoj komposter uz predočenje osobne iskaznice te potpisom Zapisnika o primopredaji kompostera. Kompostere mogu preuzeti samo korisnici s područja Grada Daruvara.

Akcija skupljanja praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja – reciklažno dvorište Daruvar

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH – CROCPA u suradnji sa tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. provodi organizirani sustav gospodarenja praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja u RH – CROCPA EKO MODEL. U sklopu navedenog projekta provode se tzv. akcije „Prateći list“.

Dana 21. srpnja 2023. od 08:00 – 11:00h, na lokaciji reciklažnog dvorišta Daruvar, Josipa Kozarca 23, poljoprivrednici mogu doći, vratiti praznu ambalažu i za vraćenu količinu tog otpada dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjeru na propisanom obrascu pratećeg lista. Poljoprivrednicima je ovjereni prateći list potreban radi ispunjavanja obveza propisanih Zakonom o gospodarenju otpadom.

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža 17 tvrtki članica koje financiraju projekt: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer (Monsanto), Belchim (Orchem), Chromos Agro, Danon, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals (Genera), Stockton, Syngenta Agro.

 Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada za 8. lipnja 2023.g.

Darkom d.o.o. obavještava korisnike usluge skupljanja komunalnog otpada da zbog nadolazećeg blagdana, dana 08. lipnja 2023.g. (četvrtak), neće raditi.

Miješani komunalni otpad (zeleni spremnici) s područja Grada Daruvara te općine Đulovac će se sakupljati u petak, 09. lipnja 2023.g.

Također, u petak 09. lipnja 2023.g. će se na području Grada Daruvara sakupljati i biootpad (smeđi spremnici) u ulicama koje su prema redovnom rasporedu četvrtkom.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada za 30. svibnja 2023.

Darkom d.o.o. obavještava korisnike javne usluge skupljanja komunalnog otpada da zbog obilježavanja Dana državnosti 30. svibnja 2023.g. (utorak) neće raditi.

Miješani komunalni otpad (zeleni spremnici) s područja Općine Končanica (naselja u kojima se sakuplja utorkom) će se sakupljati u srijedu 31. svibnja 2023.g.

Također, u srijedu 31. svibnja 2023.g. će se na području Grada Daruvara sakupljati biootpad (smeđi spremnici) u ulicama koje su prema redovnom rasporedu utorkom i srijedom.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo korisnike da iznesu posude za otpad do 7:00h ujutro na dan sakupljanja otpada.

Akcija sakupljanja glomaznog otpada – Općina Sirač

Darkom d.o.o. podsjeća korisnike javne usluge s područja općine Sirač da se u 2023. godini mijenja način odvoza glomaznog otpada sa obračunskog mjesta korisnika usluge.

Za naručivanje odvoza potrebno je popuniti obrazac Zahtjeva za preuzimanje glomaznog otpada koji možete pronaći na službenoj web stranici, prostoru općine Sirač ili u prostoru Darkom-a na blagajni.

Svaki korisnik može bez naknade predati do 5m³ glomaznog otpada.

Rok za predaju Zahtjeva za odvoz glomaznog otpada s područja općine Sirač je od 01. SVIBNJA do 31. SVIBNJA 2023.

Popunjeni obrazac možete predati osobno na adresi Darkom-a d.o.o, Kolodvorska 23, Daruvar, poslati poštom ili na e-mail adresu: otpad@darkom-daruvar.hr.

Po zaprimljenom i popunjenom obrascu povratno će Vas kontaktirati djelatnik Darkom-a d.o.o. te izvijestiti o datumu odvoza glomaznog otpada.

Skip to content