Darkom d.o.o. vrši javnu uslugu sakupljanja i odvoza otpada na području pet jedinica lokalne samouprave: Grad Daruvar te općine Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač što uključuje 7 413 korisnika.

Za odlaganje miješanog komunalnog otpada korisnici posjeduju zelene spremnike volumena 80 litara, 120 litara i 240 litara, dok su korisnicima u višestambenim zgradama postavljeni spremnici volumena 1100 litara i 5000 litara.

Za odlaganje reciklabilnog otpada (papir i plastika) korisnicima na području Grada Daruvara, općina Dežanovac, Sirač, Končanica i Đulovac podijeljeni su žuti i plavi spremnici volumena 120 litara. Višestambenim zgradama dodijeljeni su plavi i žuti spremnici volumena 1100 litara.

Za odlaganje biootpada (organski otpad iz kućanstva) korisnicima s područja Grada Daruvara podijeljeni su smeđi spremnici volumena 80 litara i 120 litara, dok su višestambenim zgradama dodijeljeni smeđi spremnici volumena 1100 litara. Kućanstva sa područja Grada Daruvara koja imaju mogućnost biootpad kompostiraju u svojim dvorištima pomoću kompostera koji mogu besplatno preuzeti na reciklažnom dvorištu u Daruvaru.

Dokumenti

Skip to content