Radna jedinica Građenje izvršava slijedeće usluge prema trećim licima:

  • usluga rada stroja
  • usluge strojnog iskopa i prijevoza materijala
  • priprema prometnica, nogostupa , staza, kolnih ulaza, i drugih površina za asfaltiranje
  • asfaltiranje prometnica, nogostupa, staza, kolnih ulaza  i drugih površina
  • postavljanje betonskih rubnjaka, kanalica i betonskih opločnjaka
  • iskolčenja objekata i niveliranje većih površina i puteva
  • prijevoz svih vrsta građevinskog materijala i ostale robe kamionima
Skip to content