Na području Grada Daruvara Darkom d.o.o. obavlja poslove upravljanja na gradskom groblju Daruvar te Donji Daruvar.

U okviru upravljanja grobljima obavljamo usluge:

 • održavanja groblja: održavanje zelenih površina groblja (košnja, održavanje ukrasnog raslinja, održavanje živica), zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih građevina na groblju (čišćenje mrtvačnice i sanitarnih prostorija), održavanje staza i puteva
 • prodaje grobnih mjesta
 • prodaje pogrebne opreme
 • izgradnje grobnica
 • obavljanje prijevoza pokojnika te
 • obavljanje ukopa

Obavijest izvođačima radova na groblju

 1. Prije početka izvođenja radova na grobljima, kao i nakon završetka istih izvođač radova mora se obavezno javiti u Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar.
  Kontakt osoba: Igor Bohar
  Kontakt telefon: 091/644 0174
 2. Na temelju članka 16., stavka 7 Pravilnika o grobljima (Službeni glasnik grada Daruvara broj 7 od 22. rujna 1998.g.) izdaje se odobrenje za radove na groblju i to:- postavljanje spomenika;
  – izrada tarca ili opločenje granitom;
  – izrada nadgrobne ploče. Osim prethodno navedenih, sve ostale radove na gradskom groblju Daruvar i Donji Daruvar, obavlja isključivo Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar.
 1. Građevinski otpad koji nastaje prilikom izvođenja radova na groblju, izvođač je dužan sam zbrinuti
 2. Odobrenje za izvođenje radova na grobljima, izdano od strane Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar, vrijedi 6 mjeseci od dana izdavanja. Ukoliko se u tom vremenskom periodu ne započne s gradnjom, mora se zatražiti i platiti novo odobrenje.
 3. Naknadu za izvođenje radova na groblju plaća izvođač radova, a ne investitor.

Postupak kod smrtnog slučaja

Ako je smrt nastupila u stanu ili kući :

 • Nazovite policiju (192) ili službu hitne pomoći (194).
 • Službene osobe pozivaju mrtvozornika. Za mrtvozornika pripremite potrebnu dokumentaciju o pokojniku (osobni podaci, zdravstvena dokumentacija, ako je umrla osoba bolovala).
 • Mrtvozornik na osnovi utvrđenog stanja izdaje „Dozvolu za ukop umrle osobe“ i „Prijavu o smrti“.
 • Pozovite komunalno poduzeće – pogrebnika, radi prijevoza pokojnika/ce, pogrebne opreme i dogovora sahrane.

Ako je smrt nastupila u zdravstvenoj ustanovi :

 • Zdravstvena ustanova obavještava osobu čiji su podaci dani za kontakt o smrtnom slučaju.
 • Zdravstvena ustanova izdaje dokumentaciju potrebnu za ukop umrle osobe.
 • Pozovite komunalno poduzeće – pogrebnika, radi prijevoza pokojnika/ce, pogrebne opreme i dogovora sahrane.

Ako je smrt nastupila u domu za starije i nemoćne osobe:

 • Dom – Ustanova obavještava članove obitelji o smrtnom slučaju te poziva mrtvozornika
 • Mrtvozornik na osnovi utvrđenog stanja izdaje „Dozvolu za ukop umrle osobe“ i „Prijavu o smrti“.
 • Pozovite komunalno poduzeće – pogrebnika, radi prijevoza pokojnika/ce, pogrebne opreme i dogovora sahrane.

Podaci o umrloj osobi potrebni kod ugovaranja ukopa:

 • prezime i ime umrle osobe
 • OIB
 • ime roditelja
 • djevojačko prezime
 • datum i mjesto rođenja
 • bračno stanje, ime i prezime bračnog druga
 • zadnja adresa prebivališta
 • datum, mjesto
 • uzrok smrti

Ugovaranje ukopa:

 • Odmah po saznanju za smrtni slučaj, ukoliko je vjerski obred potreban je dogovor sa svećenikom oko termina (vrijeme) ukopa
 • Nakon toga o mogućem terminu treba obavijestiti u pogrebno poduzeće koje daje potvrdu termina ukopa umrle osobe.
 • Ukop umrle osobe ugovara najbliži srodnik, odnosno korisnik grobnog mjesta ili osoba koja snosi troškove ukopa umrle osobe.
 • Korisnik grobnog mjesta i osoba koja ugovara ukop trebaju predočiti svoju osobnu iskaznicu.

Dokumenti

Skip to content