DVIO

Opći kontakt podaci

Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

za vodoopskrbu i odvodnju Daruvar

MBS: 010089302
OIB: 07083287411
Šifra djelatnosti: 3811
IBAN: HR9323400091110625275
Web: www.dvio.hr

Adresa

J. Kozarca 19
43500, Daruvar

Kontakt

Kontakt broj:

043/440-755

Elektronička pošta:

dvio@dvio.hr

  Kontakti jedinica

  Služba za korisnike

  Radno vrijeme:
  08:00 – 13:00
  Kontakt broj:
  043/440-760
  Elektronička pošta:
  dvio@dvio.hr
  • Reklamacije računa
  • Prijava novog korisnika javne usluge vodoopskrbe i odvodnje
  • Odjava javne usluge vodoopskrbe
  • Promjena vlasništva nekretnine
  • Promjena korisnika nekretnine

  Djelatnost - vodoopskrba

  Rukovoditelj:
  Ksenija Dobraš Knogl
  Kontakt broj:
  043/440-774
  Elektronička pošta:
  dvio@dvio.hr

  Prijava kvara

  Kontakt broj:
  043/440-774 (07 – 15h)
  043/385-017 (00 – 24h)
  091/1331-116 (00 – 24h)
  Elektronička pošta:
  dvio@dvio.hr

  Djelatnost – odvodnja i pročišćavanje

  Rukovoditelj:
  Ksenija Dobraš Knogl
  Kontakt broj:
  043/440-774
  Elektronička pošta:
  dvio@dvio.hr

  Prijava kvara

  Kontakt broj:
  043/440-774 (07 – 15h)
  043/385-017 (00 – 24h)
  091/1331-116 (00 – 24h)
  Elektronička pošta:
  dvio@dvio.hr

  Tehnička služba

  Poslovođa:
  Miroslav Kligl
  Kontakt broj:
  043/440-774
  Elektronička pošta:
  dvio@dvio.hr

  (prijava kvara sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje, podnošenje zahtjeva za priključak na sustav javne vodoopskrbe i/ili sustav javne odvodnje, izvođenje radova na priključku na sustav javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje)

  Ostali kontakti

  Prijava stanja vode

  Kontakt broj:
  043/440-757
  Elektronička pošta:
  ocitanja@dvio.hr

  Službenik za informiranje

  Vesna Peranović
  Kontakt broj:
  043/440-755
  Elektronička pošta:
  ppi@dvio.hr

  Službenik za zaštitu osobnih podataka

  Vesna Peranović
  Kontakt broj:
  043/440-755
  Elektronička pošta:
  gdpr@dvio.hr

  Vladimir Lukačin
  mag.ing.aedif.
  Direktor Darkom vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.

  Miroslav Kligl
  Poslovođa društva

  Skip to content