Mobilna reciklažna dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica namijenjena za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje malih količina iskoristivih vrsta otpada iz kućanstva, a namijenjen je za korištenje fizičkih osoba.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje: problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenki, papira, staklene ambalaže, starih lijekova, starih baterija, otpadnog motornog ulja, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstila, starih akumulatora, ambalaže od boja, lakova i otapala, EE otpad te otpadnu (prazne) ambalaže od pesticida u manjim količinama.

Posjednik otpada dolaskom na lokaciju gdje je postavljeno mobilno reciklažno dvorište prijavljuje se odgovornoj osobi. Osoba koja donosi otpad mora pokazati osobnu iskaznicu djelatniku na mobilnom reciklažnom dvorištu kako bi se mogli upisati podaci o posjedniku otpada uz vođenje potrebnih evidencija. Odgovorna osoba nakon vizualnog pregleda preuzima i razvrstava otpad u za to predviđene spremnike označene ključnim brojem i vrstom otpada.

Projektom Nabava i uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta želio se postići kvalitetni, postojani i ekonomski učinkoviti sustav gospodarenja otpadom uz smanjenja odlaganja otpada na odlagalištima, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Ciljana skupina su bili mještani svih naselja općina koje su aplicirale na projekt.

Darkom d.o.o. je dobio na upravljanje mobilno reciklažno dvorište na području općina Končanica, Dežanovac, Sirač i Đulovac.

Mobilno reciklažno dvorište Dežanovac

Projekt „Nabava i uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta za područje Općine Dežanovac“ financiran je sredstvima Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Zaštita okoliša i održivost resursa“.

Ukupna vrijednost projekta: 136.340,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 115.889,00 kuna

OPĆINA DEŽANOVAC sufinanciranje projekta: 20.451,00 kuna.

Mobilno reciklažno dvorište Končanica

Projekt “Nabava i uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta za područje Općine Končanica” financiran je sredstvima Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Zaštita okoliša i održivost resursa“

Ukupna vrijednost projekta: 131.600,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 111.860,00 kuna

OPĆINA KONČANICA sufinanciranje projekta: 19.740,00 kuna

Mobilno reciklažno dvorište Đulovac

Projekt “Nabava i uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta za područje Općine Đulovac” financiran je sredstvima Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Zaštita okoliša i održivost resursa“

Ukupna vrijednost projekta: 136.260,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 115.821,00 kuna

OPĆINA ĐULOVAC sufinanciranje projekta: 20.439,00 kuna

Mobilno reciklažno dvorište Sirač

Općina Sirač i Darkom d.o.o. na području općine obavljaju i uslugu odvojenog prikupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Na području Općine Sirač mobilno reciklažno dvorište je u funkciji od 2015. godine. Otpad mogu besplatno predati samo korisnici javne usluge s područja Općine Sirač. Nabavljeno mobilno reciklažno dvorište na upravljanje je dobilo komunalno poduzeće Darkom d.o.o.

Dokumenti

Skip to content