O nama

Darkom

Povijest društva

“Darkom” – komunalno poduzeće Daruvar djeluje od 1964. godine kada je i prvi put registrirano kao “Komunalno poduzeće za izgradnju vodovoda i kanalizacije Daruvar”.

Komunalnu djelatnost za Grad Daruvar do 1970. godine obavljala su dva poduzeća. Godine 1970. došlo je do udruživanja tih poduzeća i od tada djeluju kao jedinstveno poduzeće pod nazivom Komunalno poduzeće Daruvar.

Društvo je naziv “DARKOM” dobilo 1978. godine kada se registriralo za obavljanje komunalne djelatnosti, djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje te djelatnosti opskrbe i distribucije zemnim plinom.

Danas Društvo “DARKOM” svoje obveze ispunjava putem četiri radne jedinice:

1. RJ Komunalno

2. RJ Građenje

3. RJ Financije i računovodstvo

4. RJ Opći poslovi

5. Integrativna RJ za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Podaci o društvu

Opći podaci o društvu

Temeljem Društvenog ugovora o preoblikovanju JKP “DARKOM” Daruvar u trgovačko društvo i usklađenje akata sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o trgovačkim društvima poduzeće je registrirano i upisano u sudski registar pod punim nazivom “DARKOM”, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost, Daruvar, Josipa Kozarca 19.

Temeljni kapital društva upisan u sudski registar iznosi 15,555.200,00 kn

Članovi društva su: Grad Daruvar, Općina Sirač, Općina Dežanovac, Općina Ðulovac i Općina Končanica.

Poslovni udio svakog osnivača razmjeran je veličini njegovog temeljnog uloga.

Grad Daruvar

84,00 % udjela
13,066.400,00 kn

Općina Sirač

8,00 % udjela
1,244.400,00 kn

Općina Ðulovac

3,50 % udjela
544.400,00 kn

Općina Končanica

2,50 % udjela
388.960,00 kn

Općina Dežanovac

2,00 % udjela
311.100,00 kn

Podaci o društvu

Skupština

Grad Daruvar

OIB:35688993528
Trg kralja Tomislava 14, Daruvar
član društva

Općina Sirač

OIB:93565930259
Stjepana Radića 120/1, Sirač
član društva

Općina Ðulovac

OIB:83207178681
Đurina 132, Đulovac
član društva

Općina Končanica

OIB:93666098369
Končanica 260, Končanica
član društva

Općina Dežanovac

OIB:47232557632
Dežanovac 288, Dežanovac
član društva

Podaci o društvu

Nadzorni odbor

Danica Cetin

Imenovana Odlukom skupštine Društva od 27. lipnja 2022.godine
predsjednik nadzornog odbora

Staša Pilizzari

Odluka od 10. ožujka 2022. godine
zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Valentino Mišljenović

Odluka od 10. ožujka 2022. godine
član nadzornog odbora

Ljubica Ilinović

Odluka od 10. ožujka 2022. godine
član nadzornog odbora

Emina Šimek Kovačić

Odluka od 10. ožujka 2022. godine
član nadzornog odbora

Vendel Varga

Odluka od 10. ožujka 2022. godine
član nadzornog odbora

Branimir Miler

Odluka od 19. siječnja 2023. godine
član nadzornog odbora

Podaci o društvu

Uprava

Direktora Društva imenuju članovi Skupštine svojom odlukom, većinom glasova prisutnih članova po provedenom javnom natječaju. Mandat direktora traje 4 (četiri) godine i po isteku mandata može biti ponovo imenovana bez ograničenja broja mandata.

mr.sc. Ivana Djedović, dipl. ing. bioteh.
Direktor Društva

Podaci o društvu

Organizacijska struktura

 • SKUPŠTINA
  • NADZORNI ODBOR
   • DIREKTOR DRUŠTVA
    • RADNA JEDINICA KOMUNALNE SLUŽBE
    • RADNA JEDINICA GRAĐENJE
    • RADNA JEDINICA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
    • RADNA JEDINICA OPĆI POSLOVI
    • Integrativna RJ za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Podaci o društvu

Misija i vizija

MISIJA

Misija poduzeća Darkom d.o.o.jest kontinuirano osiguravati kvalitetu naših usluga unapređivanjem poslovnih procesa, strojnog parka, alata i tehnika.

Razvijati naše poslovanje u smjeru gospodarske i ekološke održivosti, da prostor na kojem djelujemo bude zelen I čist na zadovoljstvo svih naših sugrađana.

Brinuti o našim zaposlenicima jer oni su naša snaga.

Podizati svijest o važnosti razvrstavanja otpada, recikliranja i čuvanja okoliša.

Naučiti razmišljati zeleno i okrenuti se obnovljivim izvorima energije kako bismo u što većoj mjeri doprinjeli očuvanju naše zajednice.

VIZIJA

Postati gospodarski održivo, društveno odgovorno i ekološki orijentirano poduzeće.

Uključiti naše građane u stvaranje planova i strategija našeg komunalnog društva za ljepšu i kvalitetniju budućnost naše zajednice.

Ići u korak s promjenama te uz pomoć modernih tehnologija učiniti prostor na kojem djelujemo poželjnim za život.

Skip to content