Odlagalište otpada Cerik

Odlagalište neopasnog otpada Cerik

Na lokaciji gospodarenja otpadom, odlagalištu neopasnog otpada Cerik, otpad se zbrinjava sukladno važećoj Dozvoli za gospodarenje otpadom.

Dokumenti

Skip to content