Vodoopskrba

Darkom d.o.o. Daruvar obavlja komunalnu djelatnost distribucije pitke vode putem tri odvojena vodoopskrbna sustava:

- Vodoopskrbni sustav – Daruvar
- Vodoopskrbni sustav – Ðulovac
- Vodoopskrbni sustav – Bastaji

Darkom d.o.o. obavlja vodoopskrbnu djelatnost i održava izgraðene glavne i sekundarne cjevovode te priključke u dužinama:

Vodoopskrbni sustav Daruvar koji pokriva područje grada Daruvara, dijelove općina Sirač, Končanica u dužini
121,5 km
Vodoopskrbni sustavi Ðulovac i Bastaji (općina Ðulovac ) u dužini
34 km
Ukupna dužina vodoopskrbnog cjevovoda
155,5 km
Vodovodni priključci kod domaćinstava približno 6000 x 20.00m
120 km
Subjekata približno 520 x 40.00 m
20 km
Ukupna dužina vodovodnih priključaka
140 km
Sveukupno
295,5 km

 

Povijest

Vodoopskrbni sustav Daruvar počeo se graditi 1965. godine prvenstveno na polaganju cjevovoda sirove vode. U periodu od 1965. god. do 1968. god. izgrađeni su cjevovodi sirove i pitke vode u dužini približno 17 km,

image

te objekti na cjevovodu: Vodozahvat na Pakri, Uređaj za kondicioniranje pitke vode u Bijeloj,

image
image  image
image  image  image

vodosprema kapaciteta 200 m3 u Vinogradima, vodosprema 2000 m3 u Vinogradskoj ulici.

image


Izgradnjom navedenih objekata stvoreni su uvjeti da Grad Daruvar prvi puta u svojoj povijesti bude opskrbljen pitkom vodom iz kontroliranog javnog sustava.

Godine 1969. intenzivno se gradi razvodna ulična (sekundarna) vodovodna mreža na koju se priključuju i prvi potrošaći.

Največi dio razvodne ulićne vodovodne mreže izgrađen je u periodu od 1969. do 1980. god. U istom periodu na vodoopskrbni sustav prikljućeni su u najvežem broju korisnici u gospodarstvu kao i kućanstvima.

Nakon 1980. god nastavlja se dogradnja i širenje sustava na prigradska naselja te je do danas preko 85% područja grada Daruvara pokriveno vodoopskrbnim sustavom, a preko 90% potrošača snabdjeveno je pitkom vodom.

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Osnovni podaci

Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar

Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
MBS: 010089302
OIB: 07083287411
Šifra djelatnosti: 3811
IBAN:    HR9323400091110625275

image Tel:    043/440-774
Fax:   043/633-420
Email:
vladimir.lukacin@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr