Darkom d.o.o. podsjeća korisnike javne usluge s područja općine Sirač da se u 2023. godini mijenja način odvoza glomaznog otpada sa obračunskog mjesta korisnika usluge.

Za naručivanje odvoza potrebno je popuniti obrazac Zahtjeva za preuzimanje glomaznog otpada koji možete pronaći na službenoj web stranici, prostoru općine Sirač ili u prostoru Darkom-a na blagajni.

Svaki korisnik može bez naknade predati do 5m³ glomaznog otpada.

Rok za predaju Zahtjeva za odvoz glomaznog otpada s područja općine Sirač je od 01. SVIBNJA do 31. SVIBNJA 2023.

Popunjeni obrazac možete predati osobno na adresi Darkom-a d.o.o, Kolodvorska 23, Daruvar, poslati poštom ili na e-mail adresu: otpad@darkom-daruvar.hr.

Po zaprimljenom i popunjenom obrascu povratno će Vas kontaktirati djelatnik Darkom-a d.o.o. te izvijestiti o datumu odvoza glomaznog otpada.

Skip to content