Održavanje zelenih površina na području grada Daruvara vrši se prema Planu košnje javnih površina za tekuću kalendarsku godinu, a financira se iz gradskog proračuna.

Sve ostale zelene površine koje nisu obuhvaćene Planom košnje javnih površina, kose se isključivo po nalogu komunalnih redara.

Dokumenti

Skip to content