Kontakti

Opći kontakt podaci

Darkom d.o.o.

za komunalnu djelatnost Daruvar

MB: 3099474
MBS: 010038177
OIB: 51300447787
Šifra djelatnosti: 3811
IBAN:
HR6623400091100019587
HR9223600001102095157

Adresa

Poslovna adresa

Kolodvorska 23 | 43500, Daruvar

Sjedište

Ul. Josipa Kozarca 19 | 43500, Daruvar

Kontakt

Kontakt broj:

043/440-750

Elektronička pošta:

darkom@darkom-daruvar.hr

Kontakti jedinica

Služba za korisnike

Radno vrijeme:
08:00 – 13:00
Kontakt broj:
043/440-758
Elektronička pošta:
darkom@darkom-daruvar.hr
  • Reklamacije računa
  • Prijava novog korisnika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
  • Odjava javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
  • Promjena vlasništva nekretnine

Gospodarenje otpadom

Kontakt broj:
043/440-778
Elektronička pošta:
otpad@darkom-daruvar.hr

Reciklažno dvorište

Kontakt broj:
043/440-778
091/6440-107
Elektronička pošta:
otpad@darkom-daruvar.hr

Održavanje groblja i pogrebne usluge

Kontakt broj:
043/440-768
Dežurni broj u slučaju smrti:
091/5256-000
Elektronička pošta:
groblje@darkom-daruvar.hr

Održavanje javnih površina

Kontakt broj:
043/440-778
Elektronička pošta:
darkom@darkom-daruvar.hr

Građenje

Kontakt broj:
043/440-775
Elektronička pošta:
darkom@darkom-daruvar.hr

Autoservis

Kontakt broj:
043/440-761
Elektronička pošta:
darkom@darkom-daruvar.hr

Ostali kontakti

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Kontakt broj:
043/440-775
Elektronička pošta:
dario.kolouch@darkom-daruvar.hr

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kontakt broj:
043/440-750
Elektronička pošta:
osobnipodaci@darkom-daruvar.hr

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Komunalni redar

Elektronička pošta:
komunalni.redar@daruvar.hr

    Skip to content