Darkom d.o.o. nastavlja s podjelom kompostera za kućno kompostiranje koje je osigurao Grad Daruvar u okviru Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme (JO ZO 2/2021) raspisanom od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve u svrhu smanjenja količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištu otpada Cerik te povećanja stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Zainteresirani građani mogu se javiti u Reciklažno dvorište (Josipa Kozarca 23) u uredovno radno vrijeme (PON-PET 09:00h-16:00h ili SUB 09:00-13:00h) te preuzeti svoj komposter uz predočenje osobne iskaznice te potpisom Zapisnika o primopredaji kompostera. Kompostere mogu preuzeti samo korisnici s područja Grada Daruvara.

Skip to content